Tulostähti yksilötyön tukena

Linkki-toiminnan koordinaattorit ovat kouluttautuneet käyttämään yksilötyön yhtenä työkaluna Tulostähteä Outcomes Star™.  Linkillä on käytössään nuorimmille lapsille tarkoitettu Minun tähteni©, vähän vanhemmille nuorille Toipumistähti© sekä lasten ja nuorten vanhemmille Perhetähti Plus©.

Tulostähdessä pysähdytään yhdessä asiakkaan kanssa pohtimaan hänen tämänhetkistä elämäntilannettaan huomioiden elämän eri osa-alueet. Linkin yksilötyöskentelyssä, niin kuin perhetyöskentelyssäkin, on tärkeänä ohjenuorana yhteistyö työntekijän ja asiakkaan välillä sekä asiakkaan oma asiantuntijuus häntä koskevissa asioissa. Asiakas pohtii työntekijän kanssa tätä hetkeä, onko jotain, mitä haluaisi muuttaa tai parantaa omassa elämäntilanteessa, mikä sujuu jo ihan riittävän hyvin, mikä oikein hyvin, mitä kaikkea jo osaan.  Sen lisäksi, että tilannetta katsotaan kokonaisvaltaisesti, tehdään yhdessä toimintasuunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan asiakkaan nimeämät muutamat muutostoiveet, konkreettiset ensimmäiset askeleet kohti omaa tavoitetta, kenen avulla ja minkälaisella aikataululla tavoitteeseen olisi mahdollista päästä. Tulostähdessä tätä kutsutaan Muutoksen matkaksi.

Työskentelyn ja asiakkuuden päätteeksi katsotaan yhdessä, missä kohtaa muutoksen matkaa ollaan ja minne suuntaan on hyvä jatkaa.

outcomestar.org.uk