IdiXii-sovelluksen näkymä

IdiXii-sovellus nuorille

Nuorten pelillinen sovellus oman elämän ja vahvuuksien tarkasteluun on julkaistu Google Playssa ja App Storessa. Sovellus on maksuton, eikä sen käyttö edellytä rekisteröitymistä. Sovellus on tehty Linkki-toiminnan ja ScholarBearin yhteistyönä. Sovellukseen on tehty oma äänimaailmansa, mutta äänet saa asetuksista pois esimerkiksi luokkatyöskentelyä varten.  Suunnittelussa on ollut mukana eri-ikäisiä nuoria, ja heiltä tulleet idiXet on saatu matkalle mukaan.

Sovellus on laadittu osaksi myöhemmin julkaistavaa yläkouluikäisten IdiXii-vertaisryhmämenetelmää, mutta se toimii myös täysin itsenäisenä omana kokonaisuutenaan. Sitä voi hyödyntää monipuolisesti esimerkiksi nuori itsekseen, kaverin tai aikuisen kanssa taikka nuorten pienemmissä tai suuremmissa ryhmissä. IdiXii on kehitetty tukemaan itsetuntemusta, omia vahvuuksia ja tulevaisuuden haaveita.

 

Teemat

 

IdiXiissä kuljetaan tähtikartastolla etsimässä ja löytämässä vastauksia elämän tärkeisiin asioihin. Sovelluksen minipelit liittyvät nuoren oman elämän eri aihealueisiin:

 

  1. Voimavarojen tunnistamiseen
  2. Arjen vastuuaskareiden ja onnenhetkien tasapainoon
  3. Elämänvaiheisiin lapsuudesta tulevaisuuteen
  4. Arvoihin ja niiden mukaiseen elämään
  5. Sosiaaliseen verkostoon
  6. Ystävyys- ja seurustelusuhteisiin
  7. Tunteiden tunnistamiseen ja merkitykseen
  8. Sosiaalisen median käyttöön osana muuta elämää
  9. Tulevaisuuteen ja unelmiin

 

Minipelien vastauksia on mahdollista käydä tarkastelemassa ja muokkaamassa jälkikäteen. Tämä mahdollistaa asioihin palaamisen esimerkiksi ryhmätilanteessa tai myöhemmin aikuisen kanssa. Muokkaamisen mahdollisuus ottaa myös huomioon nuoruuden kasvu- ja kehitysvaiheen, jolloin ajatukset omasta elämästä ja asioista voivat muuttua nopeastikin.

 

Lisätoiminnot

 

Sovellus ohjaa tunnistamaan omia vahvuuksia osana minipelejä. Sovelluksen vahvuuksien tunnistamisen ja tallentamisen toimintoa voi kuitenkin hyödyntää myös pelaamatta minipelejä. Vahvuuksien tunnistaminen on paitsi mukavaa myös hyödyllistä. Vahvuuksiaan käyttävät ihmiset ovat yleensä tyytyväisempiä kuin ne, joiden vahvuudet ovat löytämättä. IdiXiissä on 150 eri vahvuutta, mutta niitä voi keksiä itse lisää.

Samaan tapaan pelaamatta minipelejä toimivat myös sovelluksen rentoutus- ja tietoisuusharjoitukset, joita on yhdeksän eli jokaisesta minipelin teemasta omansa. Rentoutus- ja tietoisuusharjoitukset ovat kuunneltavissa sovelluksesta, mutta ne ovat myös itse luettavissa teksteinä. Näin harjoituksia voi toteuttaa esimerkiksi ryhmä- tai luokkatilanteessa ohjaajan tai opettajan lukemana.

 

IdiXii-sovellus Google Playssa

IdiXii-sovellus App Storessa