Miten autamme?

Me Linkissä tuemme 10-18-vuotiaita varsinaissuomalaisia nuoria sekä heidän vanhempiaan ja perheitään. Tarjoamme lyhytkestoista keskustelutukea Linkin toimitiloissa Perhetalo Heidekenillä tai etäyhteydellä. Meihin voi olla yhteydessä niin pienissä kuin suurissakin huolissa murrosikään, nuoruuteen ja vanhemmuuteen liittyen.

Oman työntekijän tapaamisiin voi tulla nuori tai vanhempi yksin, yhdessä tai koko perheen voimin. Mietimme aina yhdessä, millä kokoonpanolla olisi hyvä tavata. Toimintamme on maksutonta eikä siihen tarvita lähetettä. Meihin voit olla itse yhteydessä puhelimitse, sähköpostilla, viestillä tai tulla ammattilaisen ohjaamana.

 

 

“Me ollaan tosi kiitollisia. En voi uskoa, että apu järjestyi näin pian. Ja vielä kemiat kohtasi.”

14-vuotiaan nuoren äiti

Missä?

Linkin toimitilat sijaitsevat Perhetalo Heidekenillä Turussa. Linkkiin on helppo tulla ja tapoja ottaa yhteyttä on monia.

Mitä Linkin asiakkaat kertovat meistä:

“Tää tuntu hyvälle puhua omista asioista, vaikkei mulla semmosia suuria ongelmia olekaan.”  

Asiakaspalaute

Lisätietoja

  • Linkki on osa Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n toimintaa ja sitä toteutetaan yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa.

    Linkki-toimintaa rahoittavat sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla sekä yhteistyökunnat.

  • Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Linkki-toiminta syntyi tarpeesta saada aikaan järjestölähtöiseen auttamistyöhön pohjautuva ”Murkkuneuvola”, josta saa varhaisessa vaiheessa ja matalalla kynnyksellä apua, tukea ja tietoa murrosikäisen nuoren kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseen. RAY myönsi toimintamallin kehittämiseen projektirahoitusta vuosille 2011-2015 ja vuonna 2016 Linkki-toiminta sai RAY:ltä pysyväisluonteisen, kohdennetun toiminta-avustuksen (v. 2017 Veikkaus).

    Linkki-toiminnan kehittämistyön juuret ovat tukevasti käytännön työn kentällä, sen ajankohtaisissa ja alueellisissa haasteissa. Toimintaa on alusta asti kehitetty ja toteutettu tiiviissä yhteistyössä jäsenjärjestöjen ja yhteistyökuntien kanssa. Myös nuorilta ja vanhemmilta saatu palaute on ohjannut toiminnan suuntaa ja sisältöä. Vuonna 2017 Turussa Perhetalo Heidekenillä toimiva Linkki on vakiintunut luontevaksi ja luotetuksi kunnallisen ja kolmannen sektorin ammattilaisten yhteistyökumppaniksi.

    Linkki-toiminta tarjoaa apua ja tukea murrosikään, nuoruuteen ja vanhemmuuteen liittyvissä haasteissa nopeasti ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ennen ongelmien kasautumista. Linkki-toiminnan avulla tuetaan 10-18 -vuotiaita nuoria arjen hallinnassa ja pärjäämisessä, tunnistetaan erilaiset tuen tarpeet ja käsitellään tervettä kasvua ja hyvinvointia haittaavat tekijät varhain. Vanhempia tuetaan arjen kasvatustehtävässä vahvistaen heidän voimavarojaan. Lisäksi toiminnalla tuetaan nuoren ja vanhemman keskinäistä suhdetta ja edistetään perheen toimintakykyä.

    Linkki-toiminta on perheille maksutonta ja siihen hakeudutaan joko itse yhteyttä ottamalla tai ammattilaisen ohjaamana. Linkki-toiminnan palvelutarjottimeen kuuluvat ammatillinen tuki ja ohjaus, nuorten ja vanhempien vertaisryhmät, Eväitä vanhemmuuteen -luennot, Vauhdilla aikuisuuteen -opas sekä ammattilaisten koulutus ja palveluohjaus. Kaikki palvelut ovat ammatillisesti tuotettuja, vapaaehtoisia ei ole toiminnassa mukana.

Materiaalit

Linkki-toiminnan materiaalit löydät täältä.

Löydä muita järjestöjen palveluja

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n jäsenjärjestöt tarjoavat monenlaista toimintaa ja tukea lapsille, nuorille, vanhemmille ja perheille.