Somenkäytön turvaköydet

Lehdissä on kirjoitettu somen ilmiöstä, jossa aikuiset ovat lähettäneet alaikäisille epäsopivia viestejä ja ottaneet heihin yhteyttä kyseenalaisissa tarkoituksissa. Somenkäytön turvaköydet ala- ja yläkouluikäisille on kehitetty tämän ajankohtaisen asian käsittelemiseksi sekä sosiaaliseen mediaan liittyvien tunne- ja turvataitojen vahvistamiseksi. Mallinnukseen on saatu inspiraatiota myös Mediakasvatusseuran Digivoimaa-koulutuksesta.

Kehitystyössä on haluttu huomioida se, että työpajoihin voivat osallistua sekä hyvin suojatusti somea käyttäneet että jo haastavia tilanteita somessa kohdanneet. Ennaltaehkäisevästi tarkoituksena on auttaa välttämään somenkäytön riskejä, ja korjaavina työmuotoina ne rohkaisevat nuoria ottamaan mieltä painavia someasioita puheeksi turvallisen aikuisen kanssa.

Somenkäytön turvaköysien soveltaminen

Somenkäytön turvaköydet -työpajoja kehitettäessä tavoitteena on ollut luoda niihin muutettavuutta ja joustavuutta, jotta ne palvelisivat erilaisia tarpeita sekä olisivat toteutettavissa eri suuruisilla osallistujamäärillä ja resursseilla. Erilliset somenkäytön turvaköysi -työpajat alakouluikäisille ja yläkouluikäisille mahdollistavat eri kehitysvaiheiden huomioimisen lisäksi myös laajemman jouston ja sovellettavuuden, sillä kohderyhmän mukaan harjoituksia voi vaihtaa tai lainata niiden välillä.

Työpajojen lisäksi tehtäväpohjia on mahdollista hyödyntää myös esimerkiksi yksilö- tai luokkatyöskentelyssä. Yksittäisiä harjoituksia voi myös vanhempi käyttää yhdessä oman lapsensa tai nuorensa kanssa somesta keskusteltaessa.

Kehitystyön raportista löytyvät taustan ja teorian lisäksi toteutusohjeet, tehtäväpohjat sekä vinkkejä harjoitusten purkukeskusteluihin. Lisää nuorten somenkäytöstä voi lukea myös ensimmäisestä Linkki-vinkistä.