Linkki-toiminnan kuntayhteistyön kartoitus

Kooste kuntakumppaneille tehdystä kyselystä

Kartoitimme kyselyllä yhteistyökuntiemme eri ammattilaisten näkökulmia ja ajatuksia Linkki-toiminnasta. Kysely lähti yhteistyökuntiemme sosiaali-, sivistys- ja terveydenhuollon ammattilaisille keväällä 2020.

Vastauksien perusteella voidaan todeta, että Linkin toiminta on asiantuntevaa, kuntien ammattilaiset voivat suositella sen toimintaa muille, koordinaattorit ovat helposti ja nopeasti tavoitettavissa ja yhteistyö on toimivaa. Verrattaen muihin yhteistyömuotoihin, ammattilaiset ohjaavat useinten asiakkaitaan Linkin tuen piiriin. Vastaajat kokivat Linkin tiedotuksessa olevan vielä kehitettävää, jotta asiakkaat saisivat selkeän kuvan, mitä kaikkea Linkki-toiminta tarjoaa. 

Vastaajat kokivat Linkki-toiminnan hyödyiksi ammattilaisille suunnatut koulutukset. Lisäksi moni koki, että asiakkaiden ohjaaminen on ollut helppoa ja Linkin tarjoama tuki on tarpeellinen ja täydentävä apu olemassa olevien palvelujen lisäksi.

Lisätietoja kyselystä voit tiedustella Karoliinalta karoliina.kallio@vslj.fi

Voit tutustua raporttiin tästä pdf-tiedostosta.