Chat

Linkki-toiminnan kuntayhteistyön kartoitus

Kooste kuntakumppaneille tehdystä kyselystä

Kartoitimme kyselyllä yhteistyökuntiemme eri ammattilaisten näkökulmia ja ajatuksia Linkki-toiminnasta. Kysely lähti yhteistyökuntiemme sosiaali-, sivistys- ja terveydenhuollon ammattilaisille keväällä 2020.

Vastauksien perusteella voidaan todeta, että Linkin toiminta on asiantuntevaa, kuntien ammattilaiset voivat suositella sen toimintaa muille, koordinaattorit ovat helposti ja nopeasti tavoitettavissa ja yhteistyö on toimivaa. Verrattaen muihin yhteistyömuotoihin, ammattilaiset ohjaavat useinten asiakkaitaan Linkin tuen piiriin. Vastaajat kokivat Linkin tiedotuksessa olevan vielä kehitettävää, jotta asiakkaat saisivat selkeän kuvan, mitä kaikkea Linkki-toiminta tarjoaa. 

Vastaajat kokivat Linkki-toiminnan hyödyiksi ammattilaisille suunnatut koulutukset. Lisäksi moni koki, että asiakkaiden ohjaaminen on ollut helppoa ja Linkin tarjoama tuki on tarpeellinen ja täydentävä apu olemassa olevien palvelujen lisäksi.

Lisätietoja kyselystä voit tiedustella Karoliinalta karoliina.kallio@vslj.fi

Voit tutustua raporttiin tästä pdf-tiedostosta.

Julkaistu: 15.06.2020

Lue myös

Kehittämistyössä tapahtuu

Aloitimme Linkki-toiminnassa uuden yläkouluikäisille tarkoitetun vertaisryhmämallin kehittämisen yhdessä Kota ry:n, Turun Tyttöjen Talon, SPR:n Varsinais-Suomen piirin sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa. Ryhmän ideointi lähti…

Lue lisää

Tulostähti yksilötyön tukena

Linkki-toiminnan koordinaattorit ovat kouluttautuneet käyttämään yksilötyön yhtenä työkaluna Tulostähteä Outcomes Star™.  Linkillä on käytössään nuorimmille lapsille tarkoitettu Minun tähteni©, vähän vanhemmille nuorille Toipumistähti© sekä lasten ja…

Lue lisää

MeiXi-perhetyöskentely

Linkki-toiminnan MeiXi-perhetyöskentely pohjautuu Mieli ry:n Perhearviontiin ja VAHU-mittariin. MeiXi:ssä perhe pohtii omia vahvuuksiaan ja muutostarpeitaan mm. erilaisten harjoitusten ja tehtävien kautta. Työskentelyn teemoja ovat perhesuhteet,…

Lue lisää