Punertava taivas metsän yllä

Linkin syyskuulumiset 2023

Asiakastyö ja -tilaisuudet

 

Linkki-toiminnan vuosi 2023 on ollut vilkas. Marraskuun loppuun mennessä Linkki-toimintaan on tullut uusia yhteydenottoja 215. Asiakkaita on ohjautunut Linkkiin 16 eri varsinaissuomalaisesta kunnasta. Vuoden aikana yleisimpinä asiakkuuden syinä ovat olleet nuoren mieliala, kodin ristiriidat ja vanhemman tuen tarve, mutta matalan kynnyksen periaatteen mukaisesti Linkkiin on ohjauduttu myös mm. nuoren koulunkäynnin tai vapaa-ajan vuoksi.

Asiakkaita Linkki-toiminnan yksilöllisessä ja perhekohtaisessa keskustelutuessa on ollut yhteensä 369, joista lapsia ja nuoria on ollut noin puolet sekä vanhempia tai muita perheen aikuisia noin puolet. Noin puolet asiakkuuksista on ollut kestoltaan alle kaksi kuukautta ja noin puolet tätä pidempiä pääsääntöisesti enintään puoli vuotta kestäviä. Yksilötapaamisia, perhetapaamisia, asiakasverkostotapaamisia, asiakasyhteydenpitoja ja muita asiakastyömuotoja on ollut vuoden aikana yhteensä 920.

Vuoden aikana Linkki-toiminnassa on yhteistyössä jäsenjärjestöjen ja kouluissa työskentelevien ammattilaisten kanssa ohjattu yhteensä 10 vertaisryhmää, joista kaksi on ollut vanhempien Murkkufoorumeita ja loput nuorten FiiliXissä-, IdiXii - ja RennoX-ryhmiä. Ryhmätoimintaan on osallistunut yhteensä 62 nuorta ja 10 vanhempaa. Murkkufoorumi on toteutettu sekä lähitapaamisina että etätapaamisina, ja näiden kokemusten perusteella molemmille toimintamuodoille on kysyntää. Vanhemmille ja ammattilaisille kaksi kertaa toteutetulla verkkoluennolla ”Murrosiän murheista vanhemmuuden vinkkeihin” on ollut yhteensä 130 osallistujaa.

 

Yhteistyö ja kehittäminen

 

Yläkouluikäisille suunnatun IdiXii-vahvuusryhmän käsikirjan taitto ja kuvitus on aloitettu, koulutus julkaistaan sivustolla www.ammattilaistenlinkki.fi kevään 2024 aikana. Vuoden aikana on tehty yhteistyönä ScholarBear Oy:n kanssa ryhmätoiminnassa, muissa toimintaympäristöissä tai itsenäisesti hyödynnettäväksi tarkoitettu IdiXii-sovellus. Sovellus on tarkoitettu nuorille oman itsen ja elämän tarkasteluun sekä vahvuuksien tunnistamiseen. Pelilliset itsetuntemusteemat liittyvät omiin kiinnostuksen kohteisiin, arkeen, elämänvaiheisiin, arvoihin, sosiaaliseen verkostoon, ystävyys- ja seurustelusuhteisiin, tunteisiin, live- ja somemaailmaan sekä unelmiin. Sovellus on matkalla sovelluskauppoihin ja se on vuoden vaihteessa ladattavissa ja käyttöön otettavissa maksuttomasti ilman kirjautumista.

RennoX-ryhmän materiaalien päivittämistä on jatkettu yhteistyössä KOTA – Lasten ja nuorten hyvinvointi ry:n ja Folkhälsans Förbund rf:n kanssa. Murkkufoorumi-oppaan osalta on tehty ajanmukaistamista ja uusiksi materiaaleiksi on lisätty Vanhempien somekortit, Nuorten ja vanhempien oikeudet sekä itsemyötätuntoharjoitus vanhemmalle. Uusi opas päivittyy ammattilaistenlinkkiin vuoden vaihteessa. Alkuvuodesta uutena materiaalina julkaistaan lisäksi vinkkejä ja sisältöjä digimurkkufoorumia varten. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen julkisen sektorin ja kolmannen sektorin ammattilaisille sekä alan opiskelijoille maksuttomiin Linkki-toiminnan menetelmä- ja ryhmänohjaajakoulutuksiin on ilmoittautunut vuoden aikana 64 ammattilaista 108 eri koulutukseen.

Jäsenjärjestöille järjestetyssä After Work -tilaisuudessa marraskuussa oli osallistujia Auralan Nuoret ry:stä, Auta Lasta ry:n Veturoinnista, Lounais-Suomen – SYLI ry:stä, Miessakit ry:stä ja SPR Turun Nuorten Turvatalosta. Vakiintuneemmista työryhmistä Linkistä on osallistuttu Nuorten verkoston rukkaseen, Eroauttajaverkostoon, Nuorten päihdemyrkytysten ehkäisytyöryhmään (MYKY) ja Mielenterveyden edistämisen työryhmään. Lisäksi Linkistä on vaikutettu Palvelutietovarannon järjestömuutosten työryhmässä uudistetun julkisten palveluiden ja järjestöpalveluiden luokitukseen.

Syksyn aikana Linkki on näkynyt Turun Sanomien sivuilla kahdesti. Ensimmäisessä lehtiartikkelissa toimittaja on haastatellut Linkin Kaisaa ja Sannaa sekä Linkin asiakasperhettä otsikolla ”Perhetalo Heidekenin tiloissa toimii murrosikäisten neuvola, josta saavat apua sekä nuoret että heidän vanhempansa – ’Nykyään on helpompi olla kotona’ ”. Lisäksi Sanna ja Kaisa ovat kirjoittaneet mielipidekirjoituksen Lapsen oikeuksien viikolla aiheesta ”Hyvinvoiva vanhempi tukee myös lapsen hyvinvointia”.

Kiitos kaikille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme kuluvasta vuodesta! Levollista joulunaikaa ja iloa tulevaan vuoteen! Linkin puhelin on auki arkisin koko joulun ja uuden vuoden ajan, ollaan yhteydessä!

Linkki-tiimi