Ryhmänohjaajakoulutukset

kolme ryhmätoiminnan kansiota

Koulutuksien sisältö

Linkki-toiminnan menetelmä- ja ryhmänohjaajakoulutukset suoritetaan verkossa omaan tahtiin. Koulutuksen suorittamisen jälkeen kaikki menetelmään liittyvät materiaalit ovat vapaasti käytettävissä ja sovellettavissa. Jokaisella vertaisryhmällä on oma kohderyhmänsä ja tavoitteensa, mutta harjoituksia voi hyödyntää erilaisissa toimintaympäristöissä sekä yksilö- ja perhetyössä että ryhmätoiminnassa.

Linkki-toiminnan vertaisryhmät ovat eri yhteistyötahojen kanssa kehitettyjä menetelmiä, joihin idea on saatu lapsilta ja nuorilta itseltään taikka heidän ja perheiden kanssa työskenteleviltä ammattilaisilta. Koulutukset on suunnattu kaikille lasten, nuorten tai vanhempien kanssa työskenteleville ammattilaisille ja opiskelijoille.

Jokainen koulutus koostuu kolmesta osasta eli teoriasta ja taustasta, ryhmän toteutuksesta ja harjoituksista. Koulutukset ovat maksuttomia Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n jäsenjärjestöjen ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ja kuntien ammattilaisille sekä alan opiskelijoille. Muille yhden menetelmäkoulutuksen hinta on 50 €.

 

Koulutukset

  • Murkkufoorumi on murrosikäisten vanhemmille suunnattu ammatillisesti ohjattu vertaisryhmä, jossa käsitellään muun muassa lapsesta nuoreksi kasvamista, nuorten kaveri- ja seurustelusuhteita, nuorten itsetuntoa ja vanhemman omaa jaksamista. Ryhmässä vertaisuus ja tiedon saaminen yhdistettynä keskusteluun ja kokemusten jakamiseen ovat keskeisiä.

    Koulutuksessa käydään läpi Murkkufoorumin toimintaperiaatteita ja asiasisältöjä sekä annetaan vinkkejä ryhmän käynnistämiseen ja harjoitusten toteuttamiseen. Materiaalit sisältävät Murkkufoorumi-ohjaajan oppaan.

  • RennoX on toisen asteen opiskelijoille suunnattu ammatillisesti ohjattu hyvinvointiryhmä, jossa käsitellään ajankäyttöön, stressinhallintaan, jännittämiseen ja itsetuntemukseen liittyviä aiheita. Ryhmässä vertaisuus ja toiminnallisuus yhdistettynä keskusteluun ja kokemusten jakamiseen ovat tärkeässä asemassa. RennoX-ryhmässä voidaan hyödyntää myös seikkailukasvatuksessa käytettyjä menetelmiä.

    Koulutuksessa käydään läpi RennoX-hyvinvointiryhmän toimintaperiaatteita ja asiasisältöjä sekä saadaan vinkkejä ryhmän käynnistämiseen ja harjoitusten toteuttamiseen. Materiaalit sisältävät RennoX-ohjaajan käsikirjan.

  • FiiliXissä on 4.-6.-luokkalaisille kehitetty ammatillisesti ohjattu tunnetaitoryhmä, jossa käsitellään tunteiden tunnistamista, nimeämistä, ymmärtämistä, säätelyä ja ilmaisua. Ryhmässä vertaisuus, toiminnallisuus ja luovan ilmaisun keinot yhdistettynä keskusteluun ja kokemusten jakamiseen ovat tärkeitä.

    Koulutuksessa käydään läpi FiiliXissä-tunnetaitoryhmän toimintaperiaatteita ja asiasisältöjä sekä saadaan vinkkejä ryhmän käynnistämiseen ja harjoitusten toteuttamiseen. Materiaalit sisältävät FiiliXissä-ohjaajan käsikirjan.

Osallistu ryhmänohjaajakoulutuksiin

Kirjaudu koulutussivustolle

Koulutuksien osallistujien kertomaa:

”Todella hyvä koulutus, konkreettisia työkaluja ryhmien vetämiseen, helposti muunneltavia toimintoja!”

Ota yhteyttä

Kysy lisätietoja ryhmänohjaajakoulutuksista.