Yhteistyössä yksinäisyyttä vähentämässä

Turun nuoret -verkosto kokoaa yhteen toistasataa kaupungin ja kolmannen sektorin työntekijää, joita yhdistää nuorten ohjaus ja halu vaikuttaa nuorten hyvinvointiin. Työpajassa 27.11.2020 etsittiin keinoja yksinäisyyden voittamiseksi osana Tykkää turkulaisesta! -kampanjaa. Työpajan tuloksista on koostettu lupauksia nuorten ja nuorten aikuisten yksinäisyyden vähentämiseksi.

Yksinäisyystyöpajan lupauksia

 1. Lupaamme kohdata ja luoda toivoa
  • Lupaamme kohdata jokaisen nuoren läsnä olevasti ja aidosti.
  • Lupaamme pyrkiä siihen, että jokaisessa kohtaamisessa nuoren kanssa tunnelma on avoin ja turvallinen, ja nuori kohdataan hänen omilla ehdoillaan.
  • Lupaamme työntekijöinä pyrkiä aina luomaan toiveikkuutta, jättämään valonpilkahduksen asiakaskontaktin päätteeksi.
  • Lupaamme kertoa oman tarinamme liittyen yksinäisyyteen.
  • Lupaamme henkilökohtaisesti laittaa hyvän kiertämään. Työnnämme marraskuun harmauteen liikkeelle lumipallon, joka jatkaa vierimistään pitkään!
 2. Lupaamme ottaa puheeksi ja suhtautua tosissaan
  • Lupaamme ottaa yksinäisyyden esille kaikessa toiminnassamme ja keskusteluissa nuorten kanssa
  • Lupaamme ottaa yksinäisyyden puheeksi nuorten kanssa ja katkaista yksinäisyyteen liittyvän ylisukupolvisen kierteen
  • Lupaamme, että jos yksinäisyys nousee nuoren sanoissa tai hiljaisissa viesteissä esille, otamme asian rohkeasti puheeksi ja mietimme yhdessä nuoren kanssa ratkaisuja.
  • Lupaamme ottaa yksinäisyyden esille keskusteluissa nuoren kanssa ja pysähtymään asian äärelle, emme vähättele yksinäisyyttä.
 3. Lupaamme jakaa tietoa ja tehdä yhdessä
  • Lupaamme kertoa nuorille kaikesta tuesta liittyen yksinäisyyden vähentämiseen.
  • Lupaamme tehdä itsemme näkyviksi sekä nuorille että kumppaneille, jotta voimme yhdessä pohtia luovasti ratkaisuja nuorten tarpeisiin.
  • Lupaamme työntekijöinä pyytää apua verkostolta, kun toivomme tukea ja vinkkejä omaan työhömme.
  • Lupaamme luoda uusia toimintakeinoja nuorten osallistamiseen yksinäisyyden ehkäisemisessä

Linkki-toiminnan lupaukset

Nuorten, ja muidenkin asiakasryhmien, kanssa työskentelevät tahot voivat valita sitoutua itselleen sopiviin lupauksiin, konkretisoida niitä edelleen tai keksiä lisää uusia lupauksia. Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Linkki-toiminnan tiimi sitoutuu yllä olevista lupauksista erityisesti kohtaamaan jokaisen nuoren läsnäolevasti, kohtaamaan nuoren avoimesti ja turvallisesti hänen omilla ehdoillaan, luomaan toiveikkuutta ja valonpilkahduksia asiakaskontakteihin, tarttumaan nuoren viesteihin yksinäisyydestä ottamalla asia puheeksi ja miettimällä ratkaisuja, tekemään Linkki näkyväksi sekä nuorille että kumppaneille pohtiaksemme yhdessä ratkaisuja nuorten tarpeisiin sekä pyytämään apua yhteistyöverkostolta saadaksemme tarvittaessa tukea ja vinkkejä omaan työhömme.

Lisää nuorten yksinäisyydestä voit lukea myös viidennestä Linkki-vinkistä "Yksin vai yksinäinen?".