Linkin kuulumiset syksyltä 2022

Asiakastyö 

 

Linkissä on syksyn ajan toiminut kaksi kokopäiväistä koordinaattoria Jenna Simola ja Kaisa Kouri, lisäksi 60%:n työajalla on ollut Tiina Lamminen, 20%:n työajalla Minna Kemppainen ja tuntityöntekijänä Sari Ojuva. Asiakkaat ovat koko syksyn ajan löytäneet Linkin keskustelutukeen tasaiseen tahtiin, yhteydenottoja vuoden aikana on tullut yhteensä 143. Asiakkaat ovat edelleen päässeet ensimmäiselle tapaamiselle 1-2 viikon sisällä yhteydenotosta. Keväällä asiakkuudessa oli perheitä enemmän, kun taas syksyn myötä ovat myös yksilöasiakkuudet lisääntyneet. 

Vuoden alusta marraskuun loppuun olemme kohdanneet yhteensä 222 asiakasta, joista 110 on ollut nuoria.  Suurin osa Linkin asiakkaista tulee edelleen Turusta, mutta myös kahdestatoista muusta Varsinais-Suomen kunnasta on ohjautunut asiakkaita. Yleisin tulosyy Linkkiin tullessa on ristiriidat kotona, seuraavaksi yleisimmät ovat nuoren mielenterveys ja vanhemmuuden tuki.  

Ryhmiä on syksyn aikana pidetty paljon. Murrosikäisten vanhempien murkkufoorumi-ryhmään tuli tuplasti ilmoittautumisia, jonka takia käynnistettiin nopealla aikataululla yhden sijasta kaksi Murkkufoorumia, toiseen ryhmään saatiin ohjaajavahvistusta Tyttöjen Talon johtajasta Auli Hirvensalo-Mattilasta. Kaarinan lukion kanssa järjestettiin yhteistyössä RennoX-ryhmä, johon saatiin ohjaajapari Kota ry:n toiminnanjohtaja Elina Heikkilästä. IdiXii-vahvuusryhmän pilotointia jatkettiin onnistuneesti yhteistyössä Raision Vaisaaren yläkoulun kanssa.  

Syksyllä pääsimme myös mukaan yläkouluikäisten hyvinvointipäiviin Turun Steiner-koulussa ja Naantalin Maijamäen koulussa.  

 

Yhteistyö ja kehittäminen 

 

Alkusyksystä järjestimme toista kertaa Linkin toiminnasta virtuaaliset avoimet ovet ammattilaisille, jotka toteutetaan seuraavan kerran ensi vuoden alussa. Kehittämistyötä Linkissä on jatkettu ympäri vuoden aktiivisesti. Linkissä on aloitettu kehittämään asiakastyön tueksi elämäntilanteen muutosta kuvaavaa mittaria, joka otetaan käyttöön ensi vuoden aikana. Olemme jatkaneet yläkouluikäisille suunnatun IdiXii-vahvuusryhmän kehittämistä ja pilotointia sekä RennoX- ja Murkkufoorumi-ryhmien materiaalien päivittämistä. Ensi vuodelle on jo kovaa vauhtia suunniteltu ryhmiä, erityisesti keväälle. Ensi vuoden puolella olisi myös tarkoitus pilotoida Murkkufoorumi-ryhmä verkkototeutuksena. Linkin digitaalisia ryhmänohjaajakoulutuksia on tämän vuoden aikana suorittanut 65 ammattilaista. 

Osallistuimme syksyn aikana erilaisiin työryhmiin kuten Turun Nuoret verkostoon, Myky-työryhmään, eroauttajaverkostoon ja KOR-työryhmiin. Yhteistyöjärjestöillemme järjestimme perinteisen After work-tapahtuman Pikku-Heiskalla marraskuussa.  

Olemme pyrkineet kehittämään Linkin viestintää ja markkinointia sekä asiakkaiden, että ammattilaisten suuntaan. Erityisesti syksyllä on päästy esittelemään laajasti Linkin toimintaa muille nuorten ja perheiden parissa työskenteleville ammattilaisille. Loppuvuodesta Linkistä osallistuttiin yhteistyössä VSLJ:n kanssa mielipidekirjoituksen tekemiseen liittyen nuorten koulupaineistukseen.  

Joulu ja tuleva vuosi 

 

Linkissä on ensi vuodelle rekry auki koskien vanhempainvapaan sijaisuutta. Vuoden alusta koordinaattorien uudet nimikkeet tulevat olemaan Linkki-toiminnan asiantuntija, ohjaaja. 

Linkki rauhoittuu joulun viettoon ja lomailuun 27.12.-30.12.2022 välisen ajan ja ensi vuoden alusta olemme taas tavoitettavissa normaalisti. 

Toivotamme kaikille rauhaisaa joulunaikaa <3