Linkin kuulumiset keväältä 2022

Asiakastyö

 

Linkissä on kevään ajan toiminut kaksi kokopäiväistä koordinaattoria Jenna Simola ja Sanni Karlström, kevään lopussa saimme lisävahvistusta ja uutena työntekijänä aloitti Kaisa Kouri. Alkuvuodesta asiakasvirta oli rauhallisempaa, mutta kevään edetessä on uusia asiakkaita tullut lähes viikoittain. Keväällä suurimpana asiakasryhmänä ovat olleet perheet, kun taas pahimpaan korona-aikaan yksilötyön tarve oli Linkissä suurempi.

Tammikuun alusta toukokuun loppuun olemme kohdanneet yhteensä 116 lasta, nuorta ja vanhempaa. Suurin osa asiakkaista on ollut Turusta, mutta myös kymmenestä muusta Varsinais-Suomen kunnasta on ohjautunut asiakkaita. Yleisin tulosyy Linkkiin hakeutuessa on ollut ristiriidat kotona. Seuraavaksi yleisimmät ovat olleet vanhemmuuden tuki ja nuoren mielenterveys. Lisäksi Linkkiin hakeudutaan erityisesti vanhemman oman jaksamisen, nuoren vapaa-aikaan ja kouluun liittyvien haasteiden vuoksi.

Koronatilanne on taas sallinut vertaisryhmien pitämisen kouluissa. Keväällä olemme saaneet ohjata kaksi FiiliXissä-tunnetaitoryhmää, Kaarinan Hovirinnassa ja Turun Hepokullan alakouluissa. Lisäksi IdiXii-vahvuusryhmän toinen pilotointi toteutettiin Raision Vaisaaren yläkoulussa. IdiXii-vahvuusryhmän pilotointia jatketaan vielä syksyllä. Huhtikuussa pääsimme myös vetämään hyvinvointipäivää Vähä-Heikkilän koulun 5-luokkalaisille koskien mielen hyvinvointia ja tunnetaitoja.

 

Kehittäminen ja yhteistyö

 

Keväällä suunniteltiin ja toteutettiin Linkin ensimmäiset virtuaaliset avoimet ovet ammattilaisille. Esittelytapa sai ammattilaisilta kiitosta ja jatkossa virtuaaliset avoimet ovet toteutetaan kaksi kertaa vuodessa, alkuvuodesta ja alkusyksystä. Kehittämistyötä Linkissä tehdään läpi vuoden, kevään ajan olemme kehittäneet MeiXi perhetyöskentelyä ja yläkouluikäisille suunnattua IdiXii-vahvuusryhmää. Kevään aikana on myös alettu päivittämään RennoX-ryhmän materiaaleja. Linkin digitaalisia ryhmänohjaajakoulutuksia on alkuvuodesta toukokuun loppuun käynyt 37 ammattilaista.

Osallistuimme erilaisiin työryhmiin kuten Turun Nuoret verkostoon, Myky-työryhmään, eroauttajaverkostoon ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisen verkostokahvilaan. Yhteistyöjärjestöillemme järjestimme After work-tapahtuman Pikku-Heiskalla. Lisäksi pidimme yhteistyötapaamisen Raision nuorisotoimen kanssa ja olimme mukana Tukenasi ry:n koordinoimassa Mitä kuuluu? –hankkeessa, jossa alueen järjestöt ja vapaaehtoiset kiersivät huhti-toukokuun ajan Turun keskustan alueella juttelemassa nuorten kanssa.

Toukokuun lopussa Seutusanomien toimittaja Katariina Mäkinen-Önsoy kävi tekemässä lehtijutun Linkin toiminnasta ja lisäksi Linkistä osallistuttiin yhteistyössä VSLJ:n kanssa mielipidekirjoituksen tekemiseen liittyen nuorten älypuhelimien käyttöön. Vauhdilla aikuisuuteen -oppaita ja Linkin esitteitä on annettu kuntayhteistyökumppaneille eli Turun, Raision ja Kaarinan terveydenhoitajille jaettavaksi terveystarkastusten yhteydessä yhteensä 3500 kappaletta.

 

Linkin kesä ja tuleva syksy

 

Linkki on kesällä kiinni 18.-31.7. välisen ajan ja muuten olemme tavoitettavissa normaalisti.

Save the day! Linkin virtuaaliset avoimet järjestetään syksyllä 14.9.2022 ammattilaisille. Lisätietoa tulossa lähempänä.

Toivotamme kaikille ihanaa kesää ja muistakaa nauttia loma-ajasta! <3

Terveisin Jenna, Sanni ja Kaisa

 

“En ole koskaan aiemmin uskaltanut puhua näistä asioista ääneen kenellekään”

”Koimme tulleemme kuulluiksi ja meitä kuunneltiin aidosti”

Nuoren antama palaute toiminnasta: ”5/5”