Linkin kevätkuulumiset 2023 

Asiakastyö ja -tilaisuudet 

 

Kevään aikana Linkin resurssit saivat lisävahvistusta vuoden 2023 loppuun asti, ja tällä hetkellä Linkissä työskentelee kokoaikaisina asiantuntija, ohjaajina Kaisa, Minna ja Sanna. Lisäksi resursseja täydentää ilta-aikoina Minna ja Sari.  

Kevään 74 yhteydenotosta noin 20 % oli konsultointiin ja palveluohjaukseen liittyviä, ja Linkin asiakkuuteen johti 80 % yhteydenotoista. Yleisimpinä yhteydenoton syinä olivat nuoren mieliala, kodin ristiriidat ja vanhemman tuen tarve. Linkissä ei tulosyissä ole poissulkukriteerejä, joten asiakkaat ohjautuivat tai ottivat yhteyttä myös mm. nuoren koulunkäynnin tai vapaa-ajan vuoksi. 

Asiakkaita yksilöllisessä ja perhekohtaisessa keskustelutuessa oli 197, joista lapsia ja nuoria oli noin puolet (94) sekä vanhempia tai muita perheen aikuisia noin puolet (103). Yksilöasiakkuudessa oli 52 nuorta tai vanhempaa ja perhetyöskentelyyn osallistui 65 perhettä.  

Asiakkaista noin ¾ oli turkulaisia, mutta asiakkaita ohjautui Linkkiin myös 13 muusta varsinaissuomalaisesta kunnasta. Noin puolet asiakkuuksista oli kestoltaan alle kaksi kuukautta ja noin puolet tätä pidempiä. Yksilötapaamisia, perhetapaamisia, asiakasverkostotapaamisia, asiakasyhteydenpitoja ja muita asiakastyömuotoja oli yhteensä 363.  

Turun kahden yläkoulun yhteisen IdiXii-vahvuusryhmän pilotoinnin lisäksi ohjasimme vanhempien Murkkufoorumin ja yhteistyössä Kota – Lasten ja nuorten hyvinvointi ry:n kanssa Turun lukioiden RennoXin. Ryhmätoiminnassa osallistujia oli yhteensä 20, joista 8 oli vanhempia ja 12 nuoria.  

Maaliskuussa toteutimme vanhemmille ja ammattilaisille suunnatun Murrosiän murheista vanhemmuuden vinkkeihin -verkkoluennon, jossa osallistujia oli 50. Yli-Maarian koulun 5.–9.-luokkalaisten hyvinvointipäivän työpajassamme kohtasimme noin 350 nuorta.  

 

Yhteistyö ja kehittäminen 

 

IdiXii vahvuusryhmän kehittämistä jatkettiin pilottiryhmän lisäksi käynnistämällä yhteistyö ScholarBear Oy:n kanssa. Vahvuuksien tunnistamista ja itsetuntemuksen lisäämistä tukeva sovellus on tarkoitettu hyödynnettäväksi sekä ryhmätoiminnassa, itsenäisesti että aikuisen kanssa. Voit lukea lisää sovelluksen kehittämistyöhön liittyvästä yhteistyöstämme ScholarBearin blogista.

RennoX-ryhmän materiaalien päivittämistä jatkettiin yhteistyössä KOTA – Lasten ja nuorten hyvinvointi ry:n ja Folkhälsans Förbund rf:n kanssa. Varsinais-Suomen kuntien ja hyvinvointialueen julkisen sektorin ja kolmannen sektorin ammattilaisille sekä alan opiskelijoille maksuttomaan ammattilaistenlinkki.fi-materiaalisivustoon ilmoittautui 32 ammattilaista 56 eri koulutukseen. 

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n jäsenjärjestöille järjestimme huhtikuussa After Work -tilaisuuden, johon osallistui ammattilaisia Lounais-Suomen – SYLI ry:stä, SPR Turun Nuorten Turvatalosta, Tukenasi ry:stä, Auta Lasta ry:n Veturoinnista, Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry:stä ja KOTA – Lasten ja nuorten hyvinvointi ry:stä. 

Osallistuimme Raision yhteisövaikuttavuus-työpajoihin sekä Varsinais-Suomen mielenterveyden edistämisen työpajoihin. Lisäksi osana Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n vaikuttamistyötä osallistuimme Palvelutietovarannon järjestömuutosten -työryhmään, jonka tarkoituksena on tehdä kolmas sektori näkyväksi palveluluokituksessa ja mahdollistaa mm. PTV ja lähellä.fi integrointi.  

Lisäksi erilaisista vakiintuneemmista työryhmistä olimme mukana Turun nuoret verkoston rukkasessa, eroauttajaverkostossa ja Nuorten päihdemyrkytysten ehkäisytyöryhmässä (MYKY). Pidimme myös erilaisia asiakasohjausyhteistyön tapaamisia yhteistyökumppaneidemme kanssa. 

 

Kiitos kaikille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme kuluneesta keväästä! Linkki on auki koko kesän, joten ollaan yhteydessä! Yhteystietomme löydät Ota yhteyttä -sivulta!

 

Aurinkoisin terveisin Linkki-tiimi