Chat

Lasten tunnetaitoihin kannattaa satsata!

Mieleni Sopukoissa -tunnetaitoryhmä lasten tunnesäätelyä tukemaan 

Ilman tunteita elämä on kuin mustavalkoinen värityskirjan kuva. Tunteiden kirjo tuo sävyt ja värit elämään. Tunteet ovat mukana ihan kaikessa! Ne ovat olennainen osa jokapäiväistä arkea, mutta myös vaikuttamassa elämän suuriin ratkaisuihin. Ilman tunteita emme osaisi toivoa, unelmoida, luottaa ja arvostaa. Myös minäkuvan ja itsetunnon perustana olevat käsitykset itsestä ovat tunnepitoisia. Tunteet ovatkin mukana sanattomassa ja sanallisessa vuorovaikutuksessa sekä kaikessa inhimillisessä toiminnassa.

Tunteet ovat kuin tuli. Ne ovat mahtava renki, mutta huono isäntä. Tunnekokemukset eivät ole erehtymättömiä, vaan usein epätarkkoja, jäsentymättömiä ja nopeitakin. Yleisesti ajatellaan, että tunne-elämä on tasapainoista, kun tunteet heräävät sopivan voimakkaina ja tarkoituksenmukaisina tilanteeseen nähden. Parhaimmillaan tunteet ovatkin voimavara, joka auttaa mielenterveyden ylläpitämisessä. Tunne-elämällä ja tunteiden hallinnan taidoilla on iso merkitys hyvinvointiimme. Näiden taitojen oppimiseen ja opettamiseen kannattaakin panostaa, koska niitä voi ja kannattaa oppia läpi elämän.

Linkkiin kantautuu yhteistyökumppaneilta säännöllisesti kentällä vallalla olevia ilmiöitä ja tätä kautta myös yhteistyötoiveita. Alakouluilta on kuulunut nyt painava huoli lasten levottomuudesta ja tunne-elämän säätelyn haasteista, jotka näkyvät koulun arjessa monin eri tavoin. Tarve helposti käyttöön otettavasta ja toimivasta mallista lasten ja nuorten tunnetaitojen kehittämiseen on ollut ilmeinen. Linkki onkin lähtenyt vastaamaan tähän toiveeseen ja pyöräyttänyt kevään aikana kaksi testiryhmää alakoulun nelosluokkalaisille. Kokemukset Mieleni Sopukoissa -tunnetaitoryhmistä ovat olleet huiman ihanat! Ryhmäläiset ovat kokeneet erityisen tärkeiksi tunnekorteilla höystetyt kuulumis-/fiiliskierrokset, sekä rentoutusharjoitukset. Myös kiireetön yhdessä oleminen, yksinäisyyden kokemuksen väheneminen, sekä luottamukselliset keskustelut olivat ryhmäläisten mielestä tapaamisten tärkeintä antia.

Koeryhmien kokemusten siivittämänä lähdemme työstämään tunnetaitotyökirjaa. Työstöön olemme saaneet mukaan ihastuttavat ja pätevät kumppanit eli Salon nuorisotoimen erityisnuorisotyöntekijä Kaisa Kosken, sekä Me-talon perhetyöntekijä Riina Nurmen. Jääkääpä siis kuulolle, syksyllä luvassa aiheesta lisää! Kannattaa myös kuunnella tunnetaitoryhmässä olleiden napakoiden neitien kommentit heille itselleen tärkeistä jutuista, joita ryhmässä koettiin!

 

Näissä voimaannuttavissa tunnelmissa syksyn arkeen sukeltaen,

Linkin Nina, Kirsi ja Marianne

(teksti: Marianne Ylinen)

Julkaistu: 04.08.2017

Lue myös

Linkki-vinkki 7: Kuohuntaa? – Nuorten tunteet ja tunnesäätely

Tunnesäätelyn strategiat Tunnesäätely voidaan laajasti määritellä ihmisen pyrkimyksiksi vaikuttaa omiin tunnekokemuksiinsa ajallisesti, laadullisesti, syvyydellisesti tai ilmaisullisesti. Tunnesäätelyn strategiat voidaan jakaa kahteen ryhmään eli tunteiden uudelleen…

Lue lisää

Linkki-vinkki 6: Vahvuuksia vahvistamassa! – Nuorten itsetuntemus

Moninaiset vahvuudet Vahvuudet ovat kehityksellisiä, moniulotteisia ja tilannesidonnaisia persoonan myönteisiä rakennusaineita. Ne ovat sellaisia positiivisia ominaisuuksia, taitoja ja kykyjä, joilla on arvoa sekä yksilölle itselleen…

Lue lisää

Linkki-vinkki 5: Yksin vai yksinäinen? – Nuorten yksinäisyys

Yksinäisyys ja hyvinvointi Hyvinvointia ja tyydyttävää elämää voidaan kuvata kahden ulottuvuuden kautta. Ensimmäinen ulottuvuus liittyy olemiseen ja tekemiseen, ja toinen itseen sekä ihmissuhteisiin. Tutkimusten perusteella…

Lue lisää