RennoX-ryhmä nuorten kokemana

RennoX -ryhmä on yksi Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n RAY:n tuella kehittämistä ja koordinoimista toimintamalleista Linkki-toiminnassa, jonka tarkoituksena on tarjota varhaista, matalan kynnyksen tukea. RennoX-ryhmässä nuorille tarjoutuu mahdollisuus saada vertaistukea samassa tilanteessaolevilta nuorilta ja ryhmän tavoitteena on nuoren hyvinvoinnin ja itsetuntemuksen lisääminen, itsetunnon vahvistaminen sekä se, että nuori saisi keinoja tunnistaa ja hallita stressiä ja jännittämistä. Ammatillisesti ohjatussa RennoX-ryhmässä on tarkoituksena, että nuorella on mahdollisuus kokea yhteenkuuluvuutta, jakaa tuntemuksiaan ja myös kehittää itseään ohjatun toiminnan, keskustelujen ja harjoitusten kautta ikäistensä seurassa. Toiminnallisuus ja seikkailukasvatuksen menetelmien hyödyntäminen ovat ryhmässä tärkeässä asemassa.

Rennox-hyvinvointiryhmä lukiolaisnuorten silmin -raportti on koottu viiden RennoX -ryhmään osallistuneen nuoren haastattelujen pohjalta. Käy ihmeessä lukemassa lisää siitä, miten ryhmään osallistuneet nuoret ovat RennoXin kokeneet!

Julkaistu: 24.01.2017