Chat

RennoX-ryhmä nuorten kokemana

RennoX -ryhmä on yksi Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n RAY:n tuella kehittämistä ja koordinoimista toimintamalleista Linkki-toiminnassa, jonka tarkoituksena on tarjota varhaista, matalan kynnyksen tukea. RennoX-ryhmässä nuorille tarjoutuu mahdollisuus saada vertaistukea samassa tilanteessaolevilta nuorilta ja ryhmän tavoitteena on nuoren hyvinvoinnin ja itsetuntemuksen lisääminen, itsetunnon vahvistaminen sekä se, että nuori saisi keinoja tunnistaa ja hallita stressiä ja jännittämistä. Ammatillisesti ohjatussa RennoX-ryhmässä on tarkoituksena, että nuorella on mahdollisuus kokea yhteenkuuluvuutta, jakaa tuntemuksiaan ja myös kehittää itseään ohjatun toiminnan, keskustelujen ja harjoitusten kautta ikäistensä seurassa. Toiminnallisuus ja seikkailukasvatuksen menetelmien hyödyntäminen ovat ryhmässä tärkeässä asemassa.

Rennox-hyvinvointiryhmä lukiolaisnuorten silmin -raportti on koottu viiden RennoX -ryhmään osallistuneen nuoren haastattelujen pohjalta. Käy ihmeessä lukemassa lisää siitä, miten ryhmään osallistuneet nuoret ovat RennoXin kokeneet!

Julkaistu: 24.01.2017

Lue myös

Nuori, nikotiini ja terveys

Avoin kommunikaatio on nuorten hyvinvoinnin avaintekijä – Uusi tietomateriaali auttaa vanhempia tukemaan nuorten nikotiinittomuutta Turun ammattikorkeakoulun Master School –opiskelija Annika Hannulan opinnäytetyössä luodun tietokokonaisuuden avulla…

Lue lisää

Linkki-toiminnan esite!

Linkin esitteestä löytyvät palvelut sekä vanhemmille, nuorille että koko perheelle. Keskusteluavun, vertaisryhmien, Vauhdilla aikuisuuteen -oppaan sekä erilaisten luentojen ja tilaisuuksien lisäksi uusina toimintamuotoina ovat etätapaamiset…

Lue lisää

Somenkäytön turvaköydet

Lehdissä on kirjoitettu somen ilmiöstä, jossa aikuiset ovat lähettäneet alaikäisille epäsopivia viestejä ja ottaneet heihin yhteyttä kyseenalaisissa tarkoituksissa. Somenkäytön turvaköydet ala- ja yläkouluikäisille on kehitetty…

Lue lisää