Linkki-vinkki 2: vanhemmuus

Linkki-vinkit jatkuvat vanhemmuuden tarkastelulla!

Linkki-vinkkien tarkoituksena on saattaa käytännössä sovellettavaksi ja kokeiltavaksi sellaista koottua uusinta kansainvälistä tutkimusperustaista tietoa, joka muutoin jäisi siirtymättä tiedeyhteisöltä ammattilaisten ja vanhempien käyttöön. Jokaisen teeman yhteydessä pohditaan konkreettisia keinoja soveltaa tutkittua tietoa lasten ja nuorten kanssa työskenneltäessä tai vanhempana ja lähiaikuisena toimittaessa. Lisäksi esitellään aiheeseen liittyvää lisätietoa netissä sekä olemassa olevia auttavia tahoja.

Toisessa Linkki-vinkissä tarkastellaan vanhemmuutta erityisesti murrosiän näkökulmasta. Mitä ovat erilaiset kasvatustyylit ja -käytänteet? Miten rajoittaminen ja erityisesti palkitseminen vaikuttavat nuoren motivoitumiseen? Mitä on riittävän hyvä vanhemmuus ja mistä vanhemmuuteen voi saada tukea? Lähteenä on käytetty tuoreimpia kansainvälisiä tutkimuksia vuosilta 2018-2019.

Onko mielessäsi nuoriin tai vanhemmuuteen liittyviä aiheita, joista haluaisit lukea? Voit lähettää ideoita sähköpostilla tiina.lamminen@vslj.fi

Lue Bolgi täältä!

Julkaistu: 05.06.2019