Linkki-toiminnan juuret

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Linkki-toiminta syntyi tarpeesta saada aikaan järjestölähtöiseen auttamistyöhön pohjautuva ”Murkkuneuvola”, josta saa varhaisessa vaiheessa ja matalalla kynnyksellä apua, tukea ja tietoa murrosikäisen nuoren kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseen. RAY myönsi toimintamallin kehittämiseen projektirahoitusta vuosille 2011-2015 ja vuonna 2016 Linkki-toiminta sai RAY:ltä pysyväisluonteisen, kohdennetun toiminta-avustuksen (v. 2017 Veikkaus).

Linkki-toiminnan kehittämistyön juuret ovat tukevasti käytännön työn kentällä, sen ajankohtaisissa ja alueellisissa haasteissa. Toimintaa on alusta asti kehitetty ja toteutettu tiiviissä yhteistyössä jäsenjärjestöjen ja yhteistyökuntien kanssa. Myös nuorilta ja vanhemmilta saatu palaute on ohjannut toiminnan suuntaa ja sisältöä. Vuonna 2017 Turussa Perhetalo Heidekenillä toimiva Linkki on vakiintunut luontevaksi ja luotetuksi kunnallisen ja kolmannen sektorin ammattilaisten yhteistyökumppaniksi.

Linkki-toiminta tarjoaa apua ja tukea murrosikään, nuoruuteen ja vanhemmuuteen liittyvissä haasteissa nopeasti ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ennen ongelmien kasautumista. Linkki-toiminnan avulla tuetaan 10-18 -vuotiaita nuoria arjen hallinnassa ja pärjäämisessä, tunnistetaan erilaiset tuen tarpeet ja käsitellään tervettä kasvua ja hyvinvointia haittaavat tekijät varhain. Vanhempia tuetaan arjen kasvatustehtävässä vahvistaen heidän voimavarojaan. Lisäksi toiminnalla tuetaan nuoren ja vanhemman keskinäistä suhdetta ja edistetään perheen toimintakykyä.

Linkki-toiminta on perheille maksutonta ja siihen hakeudutaan joko itse yhteyttä ottamalla tai ammattilaisen ohjaamana. Linkki-toiminnan palvelutarjottimeen kuuluvat ammatillinen tuki ja ohjaus, nuorten ja vanhempien vertaisryhmät, Eväitä vanhemmuuteen -luennot, Vauhdilla aikuisuuteen -opas sekä ammattilaisten koulutus ja palveluohjaus. Kaikki palvelut ovat ammatillisesti tuotettuja, vapaaehtoisia ei ole toiminnassa mukana.

 

Julkaistu: 24.01.2017