Chat

Linkki-toiminnan esite!

Linkin esitteestä löytyvät palvelut sekä vanhemmille, nuorille että koko perheelle. Keskusteluavun, vertaisryhmien, Vauhdilla aikuisuuteen -oppaan sekä erilaisten luentojen ja tilaisuuksien lisäksi uusina toimintamuotoina ovat etätapaamiset verkossa ja MeiXi-perhetyöskentely.

Etätukea varten ei tarvita ladattuja ohjelmia tai sovelluksia vaan etäyhteys muodostetaan sähköpostitse lähetettävän linkin kautta. Etäyhteyksin toteutettavaan keskusteluapuun voivat osallistua vanhempi tai  nuori yksinään, molemmat yhdessä tai vaikka koko perhe. Useamman perheenjäsenen osallistuessa kaikki voivat olla yhdessä saman laitteen äärellä tai perheenjäsenet voivat osallistua tapaamiseen omilla puhelimillaan, tableteillaan tai tietokoneillaan eri paikoista. Etätapaamisiin on siis mahdollista osallistua mahdollisuuksien mukaan vaikka kesken päivää, vaikka aikoja tarjotaan joustavasti myös virka-ajan jälkeen.

Linkki-toiminnassa kehitetyssä MeiXi-perhetyöskentelyssä perhe pohtii yhdessä työntekijän kanssa omia vahvuuksiaan ja muutostarpeitaan mm. erilaisten harjoitusten ja tehtävien kautta. Työskentelyn teemoja ovat perhesuhteet, vanhemmuus, kommunikaatio, tunnetaidot sekä ongelmanratkaisu. Perhetyöskentelyn tavoitteena on löytää perheen voimavarat sekä tuoda näkyväksi mahdolliset haasteet. Erityisen tärkeää työskentelyssä on jokaisen perheenjäsenen kuulluksi ja nähdyksi tuleminen sekä eri näkemyksien huomioon ottaminen. Perheenjäsenet ovat työskentelyssä aktiivisia toimijoita, jotka määrittävät työskentelyyn otettavat aihealueet.

Voit katsoa esitteemme tästä.

Julkaistu: 01.01.2021

Lue myös

Nuori, nikotiini ja terveys

Avoin kommunikaatio on nuorten hyvinvoinnin avaintekijä – Uusi tietomateriaali auttaa vanhempia tukemaan nuorten nikotiinittomuutta Turun ammattikorkeakoulun Master School –opiskelija Annika Hannulan opinnäytetyössä luodun tietokokonaisuuden avulla…

Lue lisää

Somenkäytön turvaköydet

Lehdissä on kirjoitettu somen ilmiöstä, jossa aikuiset ovat lähettäneet alaikäisille epäsopivia viestejä ja ottaneet heihin yhteyttä kyseenalaisissa tarkoituksissa. Somenkäytön turvaköydet ala- ja yläkouluikäisille on kehitetty…

Lue lisää

Linkki-toiminnan menetelmäkoulutukset nyt verkossa

Linkki-toiminnan kaikki menetelmäkoulutukset ovat nyt verkossa ja julkaistu uudella sivustolla www.ammattilaistenlinkki.fi Digikoulutuksina on mahdollista suorittaa: Murkkufoorumi – vanhempien vertaisryhmän ohjaajakoulutus, RennoX – nuorten hyvinvointiryhmän ohjaajakoulutus…

Lue lisää