Linkin uudet koordinaattorit Jenna Leiko-Koskinen ja Anne Suomalainen

Linkin uusina koordinaattoreina ovat aloittaneet Jenna Leiko-Koskinen ja Anne Suomalainen.

Jenna on sosionomi (AMK) ja hän siirtyi Linkkiin sosiaalitoimen perhepalveluiden ja lastensuojelun ohjaajan tehtävistä. Jennan työpiste sijaitsee Salossa.

Anne on sosionomi (AMK) ja perheterapeutti. Anne siirtyi Linkkiin Pelastakaa Lapset ry:n Suvikummun perhekuntoutusyksikön tiimin vastaavan tehtävistä. Annen löytää Perhetalo Heidekeniltä.

Julkaistu: 05.02.2019