Chat

Vertaisryhmät ja koulutukset

Linkki-toiminnan vertaisryhmäkoulutukset ovat käytävissä digitaalisesti tai tilauksesta ryhmille kasvokkain. Yhden osallistujan menetelmäkoulutuksen hinta on 50 € ja se sisältää kaikki tarvittavat materiaalit ryhmän käynnistämistä ja ohjaamista varten. Koulutukset ovat maksuttomia Linkki-toiminnan yhteistyökunnille ja Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n jäsenjärjestöille.

RennoX – nuorten hyvinvointiryhmä

RennoX on toisen asteen opiskelijoille suunnattu ammatillisesti ohjattu hyvinvointiryhmä, jossa käsitellään ajankäyttöön, stressinhallintaan, jännittämiseen ja itsetuntemukseen liittyviä aiheita. Ryhmässä vertaisuus ja toiminnallisuus yhdistettynä keskusteluun ja kokemusten jakamiseen ovat tärkeässä asemassa.

Murkkufoorumi- vanhempien vertaisryhmä

Murkkufoorumi on murrosikäisten vanhemmille suunnattu ammatillisesti ohjattu vertaisryhmä, jossa käsitellään muun muassa lapsesta nuoreksi kasvamista, nuorten kaveri- ja seurustelusuhteita, nuorten itsetuntoa ja vanhemman omaa jaksamista. Ryhmässä vertaisuus ja tiedon saaminen yhdistettynä keskusteluun ja kokemusten jakamiseen ovat keskeisiä.

FiiliXissä- lasten tunnetaitoryhmä

FiiliXissä on 4.-6.-luokkalaisille kehitetty ammatillisesti ohjattu tunnetaitoryhmä, jossa käsitellään tunteiden tunnistamista, nimeämistä, ymmärtämistä, säätelyä ja ilmaisua. Ryhmässä vertaisuus, toiminnallisuus ja luovan ilmaisun keinot yhdistettynä keskusteluun ja kokemusten jakamiseen ovat tärkeitä.