Chat

Koulutukset

RennoX™ -ohjaajakoulutus

Koulutus antaa valmiuksia ja työvälineitä nuorten hyvinvointiryhmän ohjaamiseen. RennoX-ryhmässä käsitellään stressinhallintaan, jännittämiseen ja itsetuntemukseen liittyviä aiheita. RennoX-ryhmän kulmakiviä ovat vertaisuus, toiminnallisuus ja seikkailukasvatuksessa käytettyjen menetelmien hyödyntäminen. Koulutuksesta saa itselle ohjaajan käsikirjan.

Murkkufoorumi™ -ohjaajakoulutus

Murkkufoorumi on murrosikäisten vanhemmille suunnattu, ammatillisesti ohjattu vertaisryhmä. Koulutuksessa käydään läpi Murkkufoorumin toimintaperiaatteita ja asiasisältöjä sekä saadaan vinkkejä ryhmän käynnistämiseen. Osallistujat saavat Murkkufoorumin ohjaajan oppaan.

FiiliXissä™ -ohjaajakoulutus

FiiliXissä on 4-6 -luokkalaisille kehitetty ammatillisesti ohjattu tunnetaitoryhmä, jossa käsitellään tunteiden tunnistamista, nimeämistä, ymmärtämistä, säätelyä ja ilmaisua. Ryhmässä vertaisuus, toiminnallisuus ja luovan ilmaisun keinot yhdistettynä keskusteluun sekä kokemusten jakamiseen ovat tärkeitä. Koulutus sisältää ohjaajan oppaan.

Verkkokoulutukset

Vuoden 2020 alussa ohjaajakoulutukset tulevat myös verkkoon. Voitte kuitenkin vielä tiedustella livekoulutuksia, vaikka koko työtiimillenne, vastaamme koulutustarpeisiin mielellämme.

Lue myös