Chat

Ryhmänohjaajakoulutukset

Linkki-toiminnan menetelmä- ja ryhmänohjaajakoulutukset verkossa

Digikoulutuksina on mahdollista suorittaa:

Koulutukset ovat maksuttomia Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöjen ry:n jäsenjärjestöjen ja yhteistyökuntien ammattilaisille sekä alan opiskelijoille. Muille yhden menetelmäkoulutuksen hinta on 50e.

Koulutuksia on mahdollista suorittaa vapaasti omaan tahtiin. Koulutuksen suorittamisen jälkeen kaikki menetelmään liittyvät materiaalit ovat vapaasti koulutuksen käyneiden käytössä ja hyödynnettävissä.

Murkkufoorumi™ -ryhmänohjaajakoulutus

Murkkufoorumi on murrosikäisten vanhemmille suunnattu ammatillisesti ohjattu vertaisryhmä, jossa käsitellään muun muassa lapsesta nuoreksi kasvamista, nuorten kaveri- ja seurustelusuhteita, nuorten itsetuntoa ja vanhemman omaa jaksamista. Ryhmässä vertaisuus ja tiedon saaminen yhdistettynä keskusteluun ja kokemusten jakamiseen ovat keskeisiä.

Koulutuksessa käydään läpi Murkkufoorumin toimintaperiaatteita ja asiasisältöjä sekä saadaan vinkkejä ryhmän käynnistämiseen. Osallistujat saavat Murkkufoorumin ohjaajan oppaan.

RennoX™ -ryhmänohjaajakoulutus

RennoX on toisen asteen opiskelijoille suunnattu ammatillisesti ohjattu hyvinvointiryhmä, jossa käsitellään ajankäyttöön, stressinhallintaan, jännittämiseen ja itsetuntemukseen liittyviä aiheita. Ryhmässä vertaisuus ja toiminnallisuus yhdistettynä keskusteluun ja kokemusten jakamiseen ovat tärkeässä asemassa. RennoX-ryhmän kulmakiviä ovat vertaisuus, toiminnallisuus ja seikkailukasvatuksessa käytettyjen menetelmien hyödyntäminen.

Koulutus antaa valmiuksia ja työvälineitä nuorten hyvinvointiryhmän ohjaamiseen.  Koulutuksesta saa itselle ohjaajan käsikirjan.

FiiliXissä™ -ryhmänohjaajakoulutus

FiiliXissä on 4.-6.-luokkalaisille kehitetty ammatillisesti ohjattu tunnetaitoryhmä, jossa käsitellään tunteiden tunnistamista, nimeämistä, ymmärtämistä, säätelyä ja ilmaisua. Ryhmässä vertaisuus, toiminnallisuus ja luovan ilmaisun keinot yhdistettynä keskusteluun ja kokemusten jakamiseen ovat tärkeitä.

Koulutus sisältää ohjaajan oppaan.

Lue myös